CV ketels.

Spekschate Installatietechniek B.V. is al sinds jaren dealer van Remeha en Nefit.

                         

                       REMEHA                                                  NEFIT       

De huidige generatie Hoog Rendements (HR) verwarmingsketels hebben een zeer goede prijs kwaliteit verhouding, zijn zeer betrouwbaar en bovendien energiezuinig. De moderne verwarmingsketels zijn voorzien van de nieuwste technieken, zoals:

 • De verbrandingslucht wordt niet uit de woning onttrokken, maar door een apart luchtkanaal van buiten aangevoerd. Hierdoor blijft het binnenklimaat in uw woning optimaal.
 • De brander past zich aan aan de warmtevraag (modulerend). Hierdoor brandt de cv-ketel nooit te hoog en wordt energie bespaard.
 • Schone verbranding. Uit de verbrandingsgassen wordt bijna alle warmte onttrokken. Hierdoor wordt een Super Hoog Rendement verkregen. Bij oude cv-ketels verdwijnt deze dure warmte ongebruikt door de schoorsteen naar buiten. Deze moderne ketels beschikken over een betere verbrandingstechniek waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen tot het minimum beperkt blijft. Dit is goed voor het milieu, dus voor ons allemaal.

 

Onderhoud.

Onze manier van onderhoud is even simpel als doeltreffend: wij hanteren een zgn. bellijst. Dit houdt in dat u één keer per jaar door ons gebeld wordt met de vraag of onderhoud wenselijk is. U kunt er vanuit gaan dat op het moment dat wij bellen het 12 tot 14 maanden geleden is dat wij voor het laatst zijn geweest voor onderhoud aan uw cv ketel.

De werkzaamheden omvatten het éénmaal per jaar onderhouden van de centrale verwarmingsketel waarbij de werkzaamheden bestaan uit:

 • Het reinigen van de warmtewisselaar en/of brander.
 • Het reinigen van de condensafvoer (indien aanwezig).
 • Controle van de belasting.
 • Controle / afstellen van de branderdruk.
 • Controle van de gasdruk.
 • Controle van het expansievat.
 • Controle waterdruk, zonodig bijvullen.
 • Algemene audio en visuele controle.

                         

De kosten voor een onderhoudsbeurt worden pas achteraf (dus na ons bezoek) bij u in rekening gebracht. De factuur wordt op basis van de werkelijk gemaakte kosten opgesteld. Het maakt hierbij dus niet uit of het een maandje later wordt want u betaald niet (per maand) vooruit. Voor een gemiddelde ketel zijn de kosten om en nabij de € 75,- inclusief BTW maar exclusief te vervangen onderdelen.

Opmerkingen:

 • De installatie moet gastechnisch aan de huidige voorschriften voldoen.
 • Voor de ketel moet minimaal 1 meter toegankelijke sta-ruimte aanwezig zijn.
 • De ketel moet in goede staat van onderhoud zijn; bij de eerste keer wordt een zgn. nulbeurt uitgevoerd waarbij de ketel goed wordt gereinigd en voorzien van de noodzakelijke nieuwe onderdelen als gloeiplug, ionisatiepen en pakkingen.
 • De afspraken worden door ons verzorgd, u hoeft niet meer te bellen.
 • Service dienst alle dagen van 07:00 tot 19:00, daarbuiten in overleg.
 • Bij storing aan uw toestel wordt ons gangbaar geldend tarief gerekend van zaak tot zaak, in het weekend verhoogd met een toeslag.

 

10 tips om een CV storing te verhelpen.

Bij toestellen zonder waakvlam eerst op de resetknop drukken en/of gedurende 1 minuut de stekker uit het stopcontact nemen. Houdt de storing aan, controleert u dan eerst of:

 1. de waakvlam brandt. Is dit niet het geval, steek de waakvlam dan weer aan;
 2. het toestel in de bedrijfsstand staat en de stekker op de juiste manier in het stopcontact zit;
 3. de zekeringen (stoppen) in de meterkast niet stuk zijn en/of de aardlekschakelaar niet in de 'UIT' stand is gesprongen;
 4. er voldoende water in de installatie aanwezig is (minimaal 1,5 bar). Als er onvoldoende water in de installatie aanwezig is, dient u het water bij te vullen. Kijk hiervoor bij paragraaf 'Verwarming';
 5. de gaskranen niet dichtgedraaid zijn (bijvoorbeeld in de meterkast);
 6. u borrelgeluiden hoort. Is dit het geval dan dient u de installatie eerst te ontluchten, zo nodig bij te vullen. Gebruik hiervoor onze vul- en ontluchtinstructie (hoofdstuk 'Verwarming');
 7. de kamerthermostaat voldoende hoog is ingesteld en geen melding geeft 'vervang batterij';
 8. er geen warmwaterkraan druppelt (bij combitoestellen);
 9. er voldoende radiatorkranen openstaan voor een goede doorstroom;
 10. de perlator (zeefje in de kraan) / douchekop kalkvrij en schoon is.

Storingen die u niet met behulp van bovenstaande tips kunt oplossen, kunt u telefonisch melden via 0570-563642. Buiten kantooruren krijgt u een antwoordapparaat met het nummer van de dienstdoende storingsman.