Warmtepompen

Een warmtepomp is een systeem dat uw ruimte in de zomer koelt en in de winter verwarmt. In de modus 'koeling' absorbeert het koudemiddel van het toestel de warmte van de ruimte om het buiten af te zetten. In de modus 'verwarming' is dit juist het omgekeerde.

Een warmtepomp draait de koelcyclus dus om. Het apparaat onttrekt warmte aan de buitenlucht en geeft deze aan de binnenlucht af. Dit is een uitermate efficiënt proces; de warmte uit de buitenlucht is immers gratis. We hoeven het alleen van buiten naar binnen te transporteren. De warmtepomp kan zelfs bij -10 °C nog voldoende warmte uit de buitenlucht winnen. Met een warmtepomp vermindert u het gebruik van de bestaande cv-installatie, omdat deze in het tussenseizoen uitgeschakeld kan blijven of zelfs geheel overbodig wordt.

Warmtepompsystemen zijn veel energievriendelijker dan andere verwarmingssystemen. Dit omdat ons systeem niet gebaseerd is op het verbranden van brandstof maar op het verplaatsen van warmte. Hierdoor zijn warmtepompen vijf keer energievriendelijker dan andere verwarmingstoestellen!

Principewerking warmtepomp.

  • Een water/glycolmengsel* circuleert door het leidingstelsel in de grond, door gesteente, door water/grondwater of door een externe unit en absorbeert de opgeslagen energie.
  • Het lauwe glycolmengsel stroomt in de warmtewisselaar van de verdamper en komt een ijskoud koelmiddel** van de warmtepomp tegen. De ijskoude vloeistof wordt een paar graden verwarmd en verdampt vervolgens. 
  • De compressor onttrekt het gas uit de verdamper en verhoogt vervolgens de druk, waardoor tevens de temperatuur van het gas toeneemt. Het gas komt vervolgens in de condensor waar het condenseert tot vloeistof. De vrijgekomen warmte (condensatiewarmte) wordt overgedragen op het verwarmingssysteem. 
  • In het expansieventiel wordt de druk van de vloeistof extreem verlaagd, waardoor tevens de temperatuur daalt. Daarna herhaalt zich het proces van “verdampen – comprimeren – condenseren – expanderen”.

 

Er zijn 5 verschillende type warmtepompen.

Gerelateerde afbeelding

Warmtepomp met een verticale collector

Deze warmtepomp gebruikt aardwarmte als warmtebron. Deze energie kan gebruikt worden om het huis te verwarmen en/of warm tapwater te bereiden. Leidingen worden door één of meerdere gaten in de aarde geleid.

 

Afbeeldingsresultaat voor warmtepomp met verticale collector

Warmtepomp op lucht

Met een warmtepomp met externe buitenunit zijn geen boringen of afgravingen nodig. Daarvoor in de plaats wordt de energie direct onttrokken uit de buitenlucht. Een buitenunit wordt buiten geplaatst en wordt verbonden met de warmtepomp die in het huis staat. Met deze warmtepokmp is er geen mogelijkheid om te koelen. Als het extreem koud is buiten daalt het rendement enigszins.

 

Gerelateerde afbeelding

Warmtepomp met horizontale collector

Als het niet mogelijk is om verticaal in de grond te boren, kunt u kiezen voor een warmtepomp met een zgn. horizontale collector. De leidingen worden in een bepaald patroon horizontaal onder de grondoppervlakte ingegraven. De energie wordt op dezelfde manier onttrokken als bij een warmtepomp met opslag in de aarde.

 

Gerelateerde afbeelding

Warmtepomp met open bron

Een warmtepomp met een open bron genereert warmte uit het grondwater. Door een boorgat in de grond wordt grondwater opgepompt en door de verdamper van de warmtepomp getransporteerd waar de energie wordt onttrokken. Vervolgens wordt het gebruikte water via een ander boorgat terug in de grond gepompt.
 

 

Afbeeldingsresultaat voor warmtepomp met verticale collector

Warmtepomp met terugwinning uit
oppervlakte water

Dit systeem genereert de benodigde warmte uit oppervlaktewater. Leidingen die op de bodem liggen van deze waterplas worden door hun gewicht op hun plaats gehouden, of verankerd. Het principe van energieterugwinning is hetzelfde als een warmtepomp met opslag in de grond.